Zasady Komisu DawidCraft

  1. Autentyczność: Wszystkie przedmioty składane do komisu muszą być autentyczne. Nie przyjmujemy podróbek ani fałszywych wyrobów.
  2. Dokumentacja: Właściciel biżuterii zobowiązany jest dostarczyć dowód zakupu lub inny dokument potwierdzający autentyczność i wartość przedmiotu.
  3. Oszacowanie wartości: Przedmioty składane do komisu zostaną oszacowane przez naszych ekspertów. Wartość biżuterii będzie ustalona na podstawie stanu, materiałów, kamieni szlachetnych i innych czynników.
  4. Umowa komisu: Przyjmując do komisu biżuterię spisujemy umowę pomiędzy komisantem, a komitentem, która określa warunki i zasady sprzedaży przedmiotu w naszym sklepie.
  5. Okres komisu: Biżuteria zostanie wystawiona na komis na określony czas, który będzie uzależniony od decyzji właściciela i umowy komisu.
  6. Prowizja: Za wystawienie i sprzedaż przedmiotu pobieramy prowizję, która zawiera się w umowie komisu.
  7. Zwrot przedmiotu: Właściciel biżuterii ma prawo odzyskać przedmiot przed upływem okresu komisu, za opłatą 200 zł/szt – opłata serwisowa, w której uwzględnia się zdjęcia biżuterii , marketing w social mediach i różnych kanałach sprzedażowych , czyszczenie i renowacja biżuterii oraz jej przechowywanie.
  8. Sprzedaż przedmiotu: Wszelkie transakcje sprzedaży biżuterii zostaną przeprowadzone przez naszych pracowników. Po sprzedaży przedmiotu, właściciel otrzyma należność po odjęciu prowizji. (- 30%)
  9. Zmiana cen: W razie konieczności, po uzgodnieniu z właścicielem, cena przedmiotu może być dostosowana w trakcie okresu komisu.

Zapewniamy naszym klientom uczciwą i profesjonalną obsługę w zakresie komisu biżuterii, dbając o bezpieczeństwo i zadowolenie każdego z naszych partnerów.